Firmin Steenbergen - SP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-14/1/1994 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-14/1/1994 Lid Commissie voor de Verzoekschriften
16/1/1992-14/1/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-14/1/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
27/10/1992-29/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
29/10/1992-14/1/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie