Jean-Paul Snappe - Ecolo
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-27/10/1993 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-14/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-16/2/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-10/11/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-18/1/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
14/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
27/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
27/10/1993-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
18/1/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden