Willy Seeuws - SP
 
Eresenator
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-27/10/1992 Lid Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-27/10/1992 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
24/3/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
24/3/1992-20/5/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
20/5/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Infrastructuur
27/10/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
27/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
29/10/1992-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, geco÷rdineerd op 30 november 1935