Denise NÚlis - Ecolo
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-29/11/1993 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-29/11/1993 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-29/11/1993 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-27/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-29/11/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-29/11/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften