Philippe Maystadt - PSC
 
Minister van Staat
 
Erevoorzitter van de Europese Investeringsbank
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Geboren te Verviers op 14 maart 1948

Doctor in de rechten (UCL)
Kandidaat in de letteren en de wijsbegeerte (UCL)
Master of Arts in Public Administration (Claremont Graduate School - Los Angeles - USA)

Hoogleraar (UCL)

1974-1977 : kabinetsadviseur (minister van Waalse Aangelegenheden)
1977-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1977-1980 : lid van de Cultuurraad voor de Franse Cultuurgemeenschap
1978-1979 : politiek secretaris van de PSC
1978-1979 : lid van de Conseil économique régional de Wallonie (CERW)
1979-1980 : staatssecretaris voor het Waalse Gewest, toegevoegd aan de minister van het Waalse gewest
1980-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1980-1981 : minister van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de coördinatie van het Leefmilieubeleid
1981-1985 : minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en het Plan
1985-1986 : minister van Economische Zaken
1986-1988 : vice-eerste minister en minister van Economische Zaken
1988-1998 : gouverneur van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank, van de Aziatische Ontwikkelingsbank, van het Afrikaans Fonds voor Ontwikkelings, van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank
1988-1995 : minister van Financiën
1991-1998 : gouverneur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
1991-1995 : senator voor het arrondissement Charleroi-Thuin
1992- ? : gouverneur van het Multilaterale Agentschap voor Investeringswaarborg
1992-1995 : lid van de raad van bestuur van de Faculté polytechnique de Mons
1993-1998 : voorzitter van het interimcomité van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
Mei - juni 1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Juni - september 1995 : minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1995-1998 : vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1998-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1998-1999 : nationaal voorzitter van de PSC
Sinds 17 juli 1998 : minister van Staat
13 juni - 31 december 1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2000-2011 : voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB)

Grootkruis in de Kroonorde (11 mei 2003)

Overleden op 7 december 2017
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-31/12/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-31/12/1999 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-31/12/1999 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-16/11/1999 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden