Wilfried Martens - CVP
 
Minister van Staat
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
13/3/1992-11/6/1994 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
13/3/1992-11/6/1994 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
4/11/1992-11/6/1994 Voorzitter Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
20/1/1994-11/6/1994 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: delegatie van het Europees Parlement