Luc Martens - CVP
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
16/1/1992-27/10/1992 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
27/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap