Paul-Joseph Benker - Ecolo
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
16/1/1992-27/10/1993 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
10/11/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Infrastructuur
27/10/1993-16/2/1994 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking