Jacques Marchal - PS
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-31/12/1994 Lid Commissie voor de Defensie
16/1/1992-31/12/1994 Lid Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
16/1/1992-31/12/1994 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-31/12/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-31/12/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-31/12/1994 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
15/10/1992-31/12/1994 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen