Lisette Lieten-Croes - SP
 
Eresenator
 
 
Parlementair werk
Auteursregister
Wetgevend werk
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Vragen om uitleg
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-24/3/1992 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
24/3/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
2/7/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
18/1/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Defensie
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
30/6/1995-22/2/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Kamer