Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden en de Landsverdediging van de Senaat en de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Kamer)

Woensdag 9 mei 2001
Openbare vergadering om 15 uur (in de Kamer)

Het Europees veiligheids- en defensiebeleid. -
Rapporteur: de heer Dirk Van der Maelen (K). -

Gedachtewisseling over de politieke samenwerking in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid met:

- De heer S. GOUBAREV, ministerraad bij de ambassade van de Federatie Rusland;
- De heer A. BJURNER, ambassadeur, vertegenwoordiger van Zweden bij het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie;
- Mevrouw V. NULAND, adjunct-hoofd van de missie van de Verenigde Staten bij de NAVO.

MVB/mvd