Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Woensdag 9 maart 2005
vergadering om 14.15 uur - Congreszaal, Kamer van volksvertegenwoordigers

Uiteenzetting door de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, over zijn recente zending in het Midden-Oosten.-
Gedachtewisseling.