Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Woensdag 9 december 2020
vergadering om 14.15 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers

De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 10-11 december 2020.
Gedachtewisseling met de Eerste Minister, Alexander De Croo.
De Zoom-link wordt u op dinsdag 8 december verzonden.