Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 9 november 1999
Openbare vergadering om 14 uur 30 (in zaal M van de Senaat)

Uiteenzetting door de h. Jean-Luc Dehaene, over zijn rapport ten behoeve van de Europese Commissie over "de institutionele gevolgen van de uitbreiding". - Gedachtewisseling.

MVB/ns