AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 9 januari 2001
vergadering om 12.15 uur (1)

  1. Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001;
    nr. 2-268/1.-
    Rapporteurs : de dames Meryem Kašar, Mimi Kestelijn-Sierens en Magdeleine Willame-Boonen. -Gedachtewisseling met de heer L. Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, en met de heer R. Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties.

  2. Regeling van de werkzaamheden


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

VH/lf