Transversale Aangelegenheden

Maandag 8 juni 2020
vergadering om 14.15 uur - Zaal Erasmus (Forum)

 1. Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België (van de heer Bert Anciaux), nr. 7-28/1.
  Rapporteur: de heer Fourat Ben Chikha.
  Voortzetting van de bespreking.
  Stemmingen.


 2. Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren (van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Willem-Frederik Schiltz en Bert Anciaux en mevrouw Karin Brouwers), nr. 7-162/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.
  Stemmingen.