Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden en de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 8 mei 2001
Openbare vergadering om 14.15 uur (in de Kamer)

Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (1 juli - 31 december 2001).

MVB/mvd