- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Institutionele Aangelegenheden

Maandag 8 maart 2021
vergadering om 15 uur - Zaal D

Presentatie van de organisatie van de werkzaamheden betreffende de toekomstige institutionele hervormingen, door mevrouw Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing en de heer David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
De Zoom-link wordt u op zondag 7 maart verzonden.