Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 8 februari 2000
openbare vergadering om 10 uur

1. Het Charter van de grondrechten van de Europese Unie. Rapporteurs : de heer Jean-Maurice Dehousse (EP), N. (S) en N. (K).- Toelichting over de vordering van de werkzaamheden door de Belgische vertegenwoordigers in het Forum.- Aanwijzing van twee co-rapporteurs.
2. De Intergouvernementele Conferentie van 2000 over de institutionele hervorming van de Europese Unie. Rapporteurs : Mevr. Fientje Moerman (K), N. (S) en N. (EP).- Aanwijzing van twee co-rapporteurs.
Eventueel
3. Benoeming van een ondervoorzitter (EP).

MVB/ns