AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 8 januari 2002
vergadering om 9.30 uur - Zaal H

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (van mevrouw Iris VanáRiet c.s.);
nr. 2-983/1.-
Bespreking met het oog op het opstellen van amendementen.

VH/lf