Transversale Aangelegenheden

Maandag 7 februari 2022
vergadering om 14.15 uur - Zaal B

 1. Regeling van de werkzaamheden.

 2. Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de «drugswet» van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis, nr. 7-225/1.
  Rapporteurs: de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Zoé Genot en de heren Philippe Dodrimont, Tom Ongena en Kurt De Loor.
  Regeling van de werkzaamheden.

 3. Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems), nr. 7-283/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


 4. Voorstel van resolutie om aan China te vragen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de beschuldigingen van aanranding van de tennisster Peng Shuai aan het adres van de gewezen Chinese vice-eersteminister Zhang Gaoli (van mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Bert Anciaux, Philippe Dodrimont, Tom Ongena en Orry Van de Wauwer), nr. 7-316/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Bespreking.


De Zoom-link wordt u op zondag 6 februari verzonden.