Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 7 december 1999
vergadering om 10 uur (in de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Colloquium in samenwerking met de Studiegroep voor Europese politiek (SEP) over het Europees Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie (met externe experten en de Belgische vertegenwoordigers in het Forum voor de opstelling van een ontwerp van EU-handvest van de grondrechten).

openbare vergadering om 14 uur 30 (in de Senaat) (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Defensie van de Senaat en met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Uiteenzetting door de h. Guy Verhofstadt, Eerste Minister, overde resultaten van de Benelux-top (6 december 1999) en de agenda van de Europese Raad van Helsinki (10-11 december 1999)

MVB/ns