Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 6 maart 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal A

 1. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (van de heer Wouter Beke c.s.);
  nr. 5-217/1 en 2.-
  Rapporteur : mevrouw Lieve Maes.
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden (van de heer Jacky Morael c.s.);
  nr. 5-1491/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 3. Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid;
  nr. 5-1451/1.-
  Rapporteur : mevrouw Inge Faes.
  Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 4. Verzoekschriften.