Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 6 februari 2001
openbare vergadering om 12 uur (1)

Evaluatie van het beleid en de initiatieven genomen sinds 1985 inzake gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen.-
Aanwijzing van de rapporteur.- Hoorzitting met mevrouw L. Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, bevoegd voor gelijke kansen.- Gedachtewisseling.

1. De vergadering zal worden gevolgd door een receptie.

VH/lf