Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 6 november 2001
Openbare vergadering om 15.30 uur (in de Kamer)

Gedachtewisseling met Mevr. A. Neyts, staatssecretaris toegevoegd aan de Minister voor Buitenlandse Zaken, over de stand van zaken betreffende de omzetting van de richtlijnen van de Europese Unie in het Belgisch recht.

MVB/mvd