Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 5 juli 2011
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-737 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over "de uiterst negatieve beoordeling door de federale ombudsmannen van de Dienst Vreemdelingenzaken" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-855 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over "de wijziging van het Schengenakkoord" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-884 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over "de gedwongen repatriŽring van Irakezen" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-930 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding en aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over "de opvang van kinderen in het gesloten centrum 127bis" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-1041 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over "een eenmalige operatie voor een grote groep asielzoekers teneinde opvangplaatsen vrij te maken" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-1072 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over "de repatriŽring van uitgeprocedeerde asielzoekers" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-1092 van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over "een circulatievisum voor ouders en naaste familieleden van Belgen" (Rgt., art. 72.3).

Om 10.45 uur :
 1. Vraag om uitleg nr. 5-967 van de heer FranÁois Bellot aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de verplichting om de identiteitskaart te tonen bij de ingang van containerparken" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-1057 van mevrouw Anke Van†dermeersch aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de informatie op het Kids-ID" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-1086 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het inzetten van undercover agenten" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-1087 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de ontruimde volksassemblee op het Flageyplein op 11 mei 2011" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-1091 van de heer Bart Laeremans aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het vreemde politieoptreden tegen manifestanten van het Taalaktiekomitee" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-1093 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de beveiliging van nucleaire transporten door ons land" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-1108 van de heer Karl Vanlouwe aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de oprichting van een Europees contra-terrorisme agentschap" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-1113 van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het veiligheidsbeleid van de gemeente Molenbeek" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-1118 van mevrouw Lieve Maes aan de minister van Binnenlandse Zaken over "fraude met identiteitskaarten" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-1119 van mevrouw Cindy Franssen aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de realisatie van een plan van aanpak voor absestbranden" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-1122 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het tekort aan speekseltests" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-1132 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "hervormingen bij de Raad van State" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-1137 van de heer Bert Anciaux aan de minister van Binnenlandse Zaken over "het geweld tegen homo's" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-1142 van de heer Richard Miller aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de "kleine" criminaliteit" (Rgt., art. 72.3).

 15. Vraag om uitleg nr. 5-1168 van de heer Bart Laeremans aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de veiligheidssituatie in de zone Brussel-West en in het bijzonder in Molenbeek" (Rgt., art. 72.3).

 16. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (van de heer Wouter Beke c.s.);
  nr. 5-217/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 17. Gedachtwisseling over een eventuele wijziging van de wetgeving op de Raad van State