AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Woensdag 5 juli 2000
vergadering om 12.30 uur (1)

 1. Derde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Madrid, 26-27 november 1999;
  nr. 2-155/1.-
  Lezing van het verslag van mevrouwáMeryemáKašar.- Stemming.

 2. Vierde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Berlijn, 17-18 november 2000
  nr. 2-499/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur.- Voorbereiding van de conferentie.- Bespreking.

 3. Een sluitende wetgeving ter bestrijding van discriminatie op basis van geslacht;
  nr. 2-424/1.-
  Lezing van het verslag van de damesáSabineádeáBethune enáMeryemáKašar.- Stemming.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

CO/VH/lf