Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Dinsdag 5 december 2000
Openbare vergadering om 10 uur (in de Kamer)

Gedachtewisseling met de heren Elmar Brok en Dimitrios Tsatsos, vertegenwoordigers van het Europees Parlement in de Intergouvernementele Conferentie, over de stand van de werkzaamheden van de IGC.

MVB/mvd