Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 5 november 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal K

 1. Vraag om uitleg nr. 5-3801 van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de gevolgen van het onderzoek dat ingesteld werd na het vinden van een granaat uit de Eerste Wereldoorlog in Tihange" (Rgt., art. 72.3).

 2. Vraag om uitleg nr. 5-3886 van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de stichting Football + Foundation" (Rgt., art. 72.3).

 3. Vraag om uitleg nr. 5-3895 van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het toekomstige telecommunicatiesysteem van de veiligheidsdiensten" (Rgt., art. 72.3).

 4. Vraag om uitleg nr. 5-3898 van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het toenemende aantal inbraken" (Rgt., art. 72.3).

 5. Vraag om uitleg nr. 5-3900 van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het intimiderend gedrag van een politieagent ten opzichte van een journalist" (Rgt., art. 72.3).

 6. Vraag om uitleg nr. 5-3901 van de heer Benoit Hellings aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de uitvoering van de politionele samenwerkingsovereenkomst met Turkije" (Rgt., art. 72.3).

 7. Vraag om uitleg nr. 5-3920 van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de keuze tussen vrijwillig brandweerman en beroepsbrandweerman" (Rgt., art. 72.3).

 8. Vraag om uitleg nr. 5-3930 van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het CAD-ASTRID-syteem voor ambulances en brandweerwagens" (Rgt., art. 72.3).

 9. Vraag om uitleg nr. 5-3932 van de heer Yoeri Vastersavendts aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het nieuwe parket van Asse en de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel" (Rgt., art. 72.3).

 10. Vraag om uitleg nr. 5-3991 van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het personeelstekort in de alarmcentrales 100 en 101" (Rgt., art. 72.3).

 11. Vraag om uitleg nr. 5-3994 van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het vrijgeven van een subsidie voor de preventie van radicalisering in Vilvoorde" (Rgt., art. 72.3).

 12. Vraag om uitleg nr. 5-3998 van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "een verklikkingsysteem voor naderende politiewagens, ambulances of brandweerwagens" (Rgt., art. 72.3).

 13. Vraag om uitleg nr. 5-4002 van de heer Huub Broers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het college van gouverneurs" (Rgt., art. 72.3).

 14. Vraag om uitleg nr. 5-4008 van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het aannemen van een gemeentelijk reglement inzake prostitutie" (Rgt., art. 72.3).

  1. Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State;
   nr. 5-2277/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gelet op de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (van de heer Francis Delpérée);
   nr. 5-440/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur
  3. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de heer Ludo Sannen);
   nr. 5-1264/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur
  4. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (van de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns);
   nr. 5-1330/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur
  5. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (van de heer Peter Van Rompuy c.s.);
   nr. 5-1579/1.-
   Rapporteur : mevrouw Cécile Thibaut.
  6. Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (van de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi);
   nr. 5-1835/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur
  7. Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (van de heer Guido De Padt);
   nr. 5-1965/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur

  Bespreking
  Stemmingen