Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat en de commissie voor de FinanciŽn van de Kamer)

Dinsdag 4 juli 2000
Openbare vergadering om 14 uur 30 (in de Kamer)

Uiteenzetting door de heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn, betreffende het verslag van de Raad Ecofin aan de Europese Raad van Feira over het belastingpakket.

MVB/ns