AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Donderdag 4 mei 2000
vergadering om 12.30 uur (1)

Voorbereiding van de vijfde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties "Peking 5+", (New-York, juni 2000);
nr. 2-334/1.-
Rapporteur : mevrouwáMimiáKestelijn-Sierens.
Voorbereiding van het colloquium en het debat in plenaire vergadering op 10 mei 2000 met betrekking tot de evaluatie van het Actieplatform dat op de Wereldvrouwenconferentie van Peking (1995) werd goedgekeurd.

1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

CO/VH/lf