AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Woensdag 31 januari 2001
vergadering om 14 uur

Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001;
nr. 2-268/1.-
Rapporteurs : de dames Meryem Kašar, Mimi Kestelijn-Sierens en Magdeleine Willame-Boonen. -Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.- Eventueel stemmingen.

Om 15 uur : openbare vergadering :

Vijfde programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005) - COM(793) definitief.-
Aanwijzing van de rapporteur.- Hoorzitting met mevrouw Maj Britt Theorin, voorzitster van de commissie van de rechten van de vrouw en gelijke kansen van het Europees Parlement.- Gedachtewisseling.

VH/lf