Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Donderdag 30 mei 2002
vergadering om 16.30 uur - Zaal D

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;
nr. 2-1069/1 en 2.-
Rapporteur : de heer Jean-Pierre Malmendier. -Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.- Stemmingen.- Lezing van het verslag.- Stemming.

VH/lf