Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (met het Adviescomité voor Maatschappelijke emancipatie van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Dinsdag 3 juli 2001
openbare vergadering om 13.30 uur (1)

Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie met betrekking tot de gelijkheid van kansen;
nr. 2-802/1.-
Rapporteurs : de dames Anne-Marie Lizin en Claudine Drion (K.). -Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.

1. De vergadering zal plaatsvinden in de Senaat (Zaal M).

VH/lf