AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 3 juli 2001
vergadering om 12.15 uur (1)

  1. Verslagen van de regering, van de minister belast met het gelijkekansenbeleid en van de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad;
    nr. 2-781/1.-
    Rapporteur : mevrouw Magdeleine Willame-Boonen. -Bespreking met het oog op het opstellen van aanbevelingen.

  2. Evaluatie van het beleid en de initiatieven genomen sinds 1985 inzake gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen;
    nr. 2-464/1.-
    Lezing van het verslag van de dames Magdeleine Willame-Boonen en Meryem Kašar.- Stemming.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.- De vergadering zal plaatsvinden in Zaal H.

VH/lf