Democratische Vernieuwing en Burgerschap

Vrijdag 3 december 2021
vergadering om 14.15 uur - Zaal A

Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties (van de heren Rik Daems en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Els Ampe en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen), nr. 7-244/1.
Rapporteur: de heer Rodrigue Demeuse.
Aanwijzing van de rapporteur.
Voortzetting van de bespreking.
Stemmingen.
De Zoom-link wordt u op donderdag 2 december verzonden.