Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Donderdag 28 juni 2001
Openbare vergadering om 10 uur

Hoorzitting met vertegenwoordigers van werkgevers- (VBO) en werknemersorganisaties (ABVV, ACV, ACLVB) over het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.- Gedachtewisselng.

MVB