Justitie

Dinsdag 28 mei 2013
vergadering om 14.15 uur - Zaal B


 1. Rapporteur : de heer Guy Swennen.
  1. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de invoering van een DNA-gegevensbank "Inverdenkinggestelden en verdachten" (van de dames Inge Faes, Lieve Maes, Elke Sleurs en Helga Stevens);
   nr. 5-1576/1.-
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (van mevrouw Inge Faes c.s.);
   nr. 5-1633/1.-
  3. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" in strafzaken (van mevrouw Inge Faes c.s.);
   nr. 5-1634/1.-
  4. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken (van de heer Gérard Deprez c.s.);
   nr. 5-1831/1.-
  5. Wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden (van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Bart Laeremans);
   nr. 5-844/1.-

  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen (van de heer Yoeri Vastersavendts c.s.);
  nr. 5-1993/1.-
  Rapporteurs : mevrouw Zakia Khattabi en de heer Francis Delpérée.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen


 3. Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (van mevrouw Cindy Franssen c.s.);
  nr. 5-1823/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 4. Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds (van mevrouw Güler Turan en de heren Bert Anciaux en Ludo Sannen);
  nr. 5-1017/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 5. Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden (van mevrouw Zakia Khattabi);
  nr. 5-447/1-3.-
  Rapporteur : de heer Philippe Mahoux.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen