Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (met de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Defensie van de Senaat en de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 28 mei 2002
vergadering om 15 uur (in de Kamer)

De Conventie over de toekomst van de Europese Unie.

Aanwijzing van rapporteurs.- Gedachtewisseling met de Belgische vertegenwoordigers in de Conventie over de stand van de werkzaamheden in de Conventie en over de Belgische bijdrage aan de Conventie.

MVB-TDB/mvd