Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 28 mei 2002
vergadering om 10.30 uur (in de Kamer)

De Conventie over de toekomst van de Europese Unie.

Bespreking van de resoluties van het Europese Parlement over:
- de afbakening van de bevoegdheden tussen de Europese Unie en de lidstaten (verslag Lamassoure);
- de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen in het kader van de opbouw van Europa (verslag Napolitano).

MVB-TDB/mvd