Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 28 maart 2001
Openbare vergadering om 10 uur

Hoorzitting met niet-gouvernementele organisaties (Amnesty International België, ATD Vierde Wereld, Commissie Rechtvaardigheid en Vrede Vlaanderen, Commission Justice et Paix, Ligue des Droits de l'Homme) in het kader van de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

MVB/mvd