Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 28 maart 2000
vergadering om 12.30 uur (1)

 1. Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen;
  nr. 2-154/1.-
  Rapporteurs : de dames Anne-Marie Lizin en Sabine de Bethune. -Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.- Stemmingen.

 2. Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Philippe Mahoux c.s.);
  nr. 2-12/1.-
  Rapporteur : mevrouw Marie-José Laloy. -Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.

 3. Voorbereiding van de vijfde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties "Peking 5+", (New-York, juni 2000);
  nr. 2-334/1.-
  Rapporteur : mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens. -Voorbereiding van het debat in plenaire vergadering.


1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

CO/VH/lf