- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Justitie

Woensdag 28 november 2012
vergadering om 10.15 uur - Zaal B

 1. Art. 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie;
  nr. 53-2429/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


 2. Art. 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (fiscale bepalingen);
  nr. 53-2430/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


 3. Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank;
  nr. 5-1189/1 en 2.-
  Rapporteurs : de heer Francis Delpérée en mevrouw Martine Taelman.
  Voortzetting van de bespreking

 4. Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (van de heer Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Sabine de Bethune);
  nr. 5-1067/1-4.-
  Rapporteurs : de heren Frank Boogaerts en Hassan Bousetta.
  Voortzetting van de bespreking
  Stemmingen