Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 27 juni 2001
Openbare vergadering om 14.30 uur

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni 2001.

MVB/mvd