Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 27 juni 2000
Openbare vergadering om 15 uur (in de Kamer)

Het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. -
Rapporteurs : de dames Erika Thijs (S) en Fauzaya Talhaoui (K) en de h. Jean-Maurice Dehousse (EP).
Toelichting door de Belgische vertegenwoordigers in de Conventie belast met het opstellen van een ontwerp-handvest (voor de Senaat : de heer Roger Lallemand; voor de Kamer : de heer Karel De Gucht; voor de regering : de heer Jean-Luc Dehaene) over de vordering van de werkzaamheden.

MVB/ns