Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 27 maart 2001
vergadering om 12.15 uur (1)

Nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen;
nr. 2-696/1.-
Rapporteurs : mevrouw Fatma Pehlivan en de heer Jean-Pierre Malmendier. -Voorstelling van het ontwerp-plan door de heer D'Haenens, vertegenwoordiger van de minister van Justitie.- Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.

1. Er wordt voor broodjes gezorgd.

VH/lf