- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Institutionele Aangelegenheden

Vrijdag 27 november 2020
vergadering om 14 uur - Zaal D

 1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft, nr.†7-195/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Inleidende uiteenzetting door een vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
  Bespreking.
  Stemmingen.


 2. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariŽle akten (I), nr.†7-203/1.
  Aanwijzing van de rapporteur.
  Inleidende uiteenzetting door een vertegenwoordiger van de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude.
  Bespreking.
  Stemmingen.


  1. Inventaris van de transversale aandachtspunten die in BelgiŽ zijn gerezen naar aanleiding van de COVID 19-crisis, nr.†7-181/1.
  2. Vergelijkend onderzoek naar de wijze waarop andere Europese Staten de COVID 19-crisis hebben aangepakt, nr.†7-182/1.

  Voorstelling van het verslag "COVID-19, een test voor de mensenrechten" door een vertegenwoordiger van UNIA.

 3. Regeling van de werkzaamheden.