Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden

Woensdag 26 mei 2021
vergadering om 16 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers

De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 25 mei 2021 - debriefing.
Gedachtewisseling met de eerste minister.
De Zoom-link wordt u op dinsdag 25 mei verzonden.