- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Justitie

Woensdag 25 april 2012
vergadering om 14.30 uur - Zaal B

  1. Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening (van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Inge Faes);
   nr. 5-1243/1.-
  2. Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars (van mevrouw Sabine deBethune c.s.);
   nr. 5-1378/1.-
  3. Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft (van mevrouw Sabine deBethune c.s.);
   nr. 5-1354/1.-

  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 1. Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 91 et 92 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter en de politierechtbank;
  nr. 5-1583/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 109bis, 2, van het Gerechtelijk Wetboek;
  nr. 5-1584/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen