Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Woensdag 25 april 2012
vergadering om 10.15 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers, Europazaal

samen met:
- de commissie voor de Justitie;
- de verenigde commissies voor de Justitie en voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar ambt van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015.-
Voortzetting van de gedachtewisseling met mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie